Koverte

Još jedan nezaobilazni deo u poslovnoj korespodenciji koji će, ukoliko je interesantno dizajniran nesumnjivo ostaviti lep utisak na Vaše klijente. Štampa koverata u štampariji Zemunplast Press radi se u formatima B5 i C4.

U ponudi su takođe i ameriken koverte dimenzija 210X110. Mogu biti sa levim, desnim ili bez prozora. Takođe mogu biti od specijalnih vrsta papira.

CENOVNIK ZA KOVERTE

Štampa Ameriken bez i sa prozorom
230 x 110 mm
1/0 2/0 3/0 4/0
500 kom  5500  6500  8000 10000
1000 kom  6000 8000 10500 13000
2000 kom  9000 13000 17000 21000
3000 kom  12000 17500 22500 25500
5000 kom  18500 25000 31500 38000
10.000 kom  30000  40500  51000 61000
Štampa Koverat 160 x 230 mm 1/0 2/0 3/0 4/0
500 kom  6500  8000  9000  10500
1000 kom  8000  9500  11500  13500
2000 kom  14000  18000  22000  26000
3000 kom  19000  25000  31000  37000
5000 kom  28500  35000  42000  48000
10.000 kom  44000  57000  70000  83000
Štampa Koverat 230 x 330 mm 1/0 2/0 3/0 4/0
500 kom  7000  9000  11000  13000
1000 kom  10500  12500  14000  16000
2000 kom  19000  23000  27000  31000
3000 kom  27000  31000  35000  38500
5000 kom  38500  45000  51500  58000
10.000 kom  61500  71500  87000  100000