Koverte

Lepota je u očima posmatrača, ali pomaže i snažan i nezaboravan prvi utisak sa prilagođenom kovertom. Još jedan nezaobilazan deo u poslovnoj korespodenciji koji će, ukoliko je interesantno dizajniran nesumnjivo ostaviti lep utisak na Vaše klijente.

Vaša koverta ima samo nekoliko sekundi da ostavi utisak na čitaoca – treba li otvoriti kovertu? Da li je to relevantna ponuda? Da li verujem ovoj kompaniji?

Tradicionalna pošta je jedna od najstarijih formi medija kojima je javnost bila izložena i rani marketinški alat za kompanije širom sveta. U vremenu masovnih SMS I email komunikacije, poruka se ne tretira uvijek na način kako je to bilo prije 40 godina.

Šta možete uraditi da se vaša pošta razlikuje od ostalih? Površina vaše koverte je vaša oglasna tabla koja se može koristiti za prenošenje poruka ciljanom tržištu.Vi kao pošiljalac morate odrediti najbolji način da se koverta zadrži u rukama vašeg potencijalnog klijenta i ne završi u  korpi za reciklažu. Dobro dizajnirana koverta sa slikama koje privlače pažnju je jedan od načina da vaši potencijalni klijenti otvore vašu poštu. Najnovija istraživanja pokazuju da „živa boja“ donosi novi život marketinškim materijalima: kod čak 69% potrošača, ( 7 od 10), postoji veća vjerovatnoća da otvori koverte ukoliko su one u boji  i sa tekstom,  boja na kovertama  povećava mogućnost da bude otvorena  za 18%  dok dosledna upotreba boje povećava prepoznatljivost brenda za čak 80% .

Štampanje koverti – cena

koverte cenovnik 2022 zemunplast press

U našoj kompaniji posjedujemo  raznovrsne tradicionalne offset mašine koje nam pružaju mogućnost da primenimo naše iskustvo I  zadovoljimo individualne potrebe svakog klijenta ponaosob. Bilo da se radi o high-end, multi-color, lakiranom promotivnom komadu, jednostavnom dvobojnom flajeru ili jednobojnoj koverti, fleksibilnost naše opreme može zadovoljiti sve vaše potrebe za štampanjem. Kada štampate tekst, polutonove i druge slike koje se teško repliciraju, offset štampa pruža odgovor. Dostavite fakture, predloge, citate i pisma direktne pošte sa logotipom na offset štampanim kovertama za besprekorno korisničko iskustvo.

Profesionalno odštampane koverte prenose vašu poruku brenda klijentima I daju im na znanje da imaju posla sa profesionalnom kompanijom.

Bez obzira da li vam je potrebna grafika u boji za direktnu marketinšku kampanju ili koverte sa otiskom logotipa za slanje faktura i ponuda, naša štamparija će vam moći  isporučiti prilagođene štampane koverte u formatima B5 i C4. Visokokvalitetnom ofset štampom, vaše profesionalne koverte će generisati posao koji vam je potreban za rast i dominaciju u vašoj industriji.

Koverta može biti mnogo više od obloge za neku vrstu korespondencije. Pravilna koverta može odmah preneti mnoštvo ideja pre nego što je njen ciljani korisnik čak i otvori.

Štampanje koverata pre procesa konverzije nudi fantastičan način da privučete pažnju vaših klijenata. Pokušajte da dodate neke specijalne efekte u vaše koverte kao što su koverte za štampanje sa grafikom na spoljašnjoj strani, štampa na unutrašnjoj strani koverte, ili čak i da jednostavno odštampate koverte u četiri boje. Mali dodaci poput ovih mogu imati ogroman uticaj na vašu ciljanu publiku. Kao i sa bilo kojim redosledom, važno je proceniti koliki su vam troškovi i koje su tehnike jeftinije za štampanje vaših koverti . Velike serije od 5.000 ili više koverti mogu se koristiti za prilagođavanje koverti graviranjem, štampanjem i utiskivanjem. Za manje radove, prednost u poređenju sa troškovima prilagođavanja bi trebalo da se izmeri, pošto manji radovi prilagođenih koverti ne bi bili isplativi.

U smislu doslednog korporativnog brendiranja i reprodukcije logotipa, ofset štampa se ističe, po visokokvalitetnoj boji koja dovodi do prepoznavanja, svesti i akcije , I to sve po pristupačnim cenama.

Kada je u pitanju izbor najboljeg načina za štampanje koverata, postoje određeni kriterijumi koje treba razmotriti. Neke od njih bi bile troškovi, kvalitet, dužina trajanja, veličina koverte, potreba za varijabilnim podacima, vreme obrta itd.

Kako će te znati da li je ofset štampa prava za vaš posao? Dva glavna kriterijuma za razmatranje su količina koju tražite i određena grafička slika koju želite da odštampate. Ofset štampa je najekonomičniji način ukoliko želite da štampate  2.500 koverata i više. Određene grafičke slike, kao što su one koje sadrže fine linije, dugačke, tanke linije, polutonove (fotografije) ekrane (svetlije nijanse tamnije boje koje stvaraju koncentracije sitnih tačaka različite gustine) ili uske registracije (kombinacija slike postavljene veoma blizu ili zapravo dodiruju) obično zahtevaju ofset štampu za dobijanje najboljih rezultata.

Snaga ofset štampe u štampanju koverata je prvo, kvalitet, zatim cena po kopiji,  i mogućnost da se boja podudara. Kao I u svetu fotokopir aparata / štampača, ofset mašine su izrađene u različitim veličinama i mogućnostima. Male prese se obično koriste za manje poslove, 500 do 3.000.

Kada vaša kompanija dodje u poziciju da za svoj servis,proizvod ili bilo koji drugi dogadjaj odluči da ide u direktni marketing  koji se izdvaja od ostalih načina oglašavanja I dolazi direktno do poštanskog sandučeta ciljanog tržišta, ofset štampa koverata učiniće sve da dobije vašu naklonost – s dobrim razlogom! Nastale živopisne boje i čisti detalji daju atraktivan efekat fotografijama, polutonovima i finim ekranima.

×