Koverte

Još jedan nezaobilazni deo u poslovnoj korespodenciji koji će, ukoliko je interesantno dizajniran nesumnjivo ostaviti lep utisak na Vaše klijente. Štampa koverata u štampariji Zemunplast Press radi se u formatima B5 i C4.

U ponudi su takođe i ameriken koverte dimenzija 210X110. Mogu biti sa levim, desnim ili bez prozora. Takođe mogu biti od specijalnih vrsta papira.