Koverte

Još jedan nezaobilazni deo u poslovnoj korespodenciji koji će, ukoliko je interesantno dizajniran nesumnjivo ostaviti lep utisak na Vaše klijente. Štampa koverata u štampariji Zemunplast Press radi se u formatima B5 i C4.

U ponudi su takođe i ameriken koverte dimenzija 210X110. Mogu biti sa levim, desnim ili bez prozora. Takođe mogu biti od specijalnih vrsta papira.

CENOVNIK ZA KOVERTE

Štampa Ameriken bez i sa prozorom
230 x 110 mm
1/0 2/0 3/0 4/0
500 kom 4500 5900 8500 11000
1000 kom 5500 7500 9500 11500
2000 kom 9200 13300 17000 21000
3000 kom 12500 17500 22300 27500
5000 kom 19300 25800 32300 38700
10.000 kom 31700 43500 55000 66800
Štampa Koverat 160 x 230 mm 1/0 2/0 3/0 4/0
500 kom 6000 8200 10000 12000
1000 kom 8000 10000 12000 14000
2000 kom 14500 18500 22300 26300
3000 kom 19600 25500 31300 35300
5000 kom 29000 35500 45300 52500
10.000 kom 44800 57800 77200 90200
Štampa Koverat 230 x 330 mm 1/0 2/0 3/0 4/0
500 kom 7200 9500 11500 13500
1000 kom 11700 12700 14700 16700
2000 kom 19800 23700 27500 31500
3000 kom 27500 31300 35200 39200
5000 kom 38800 45300 51800 58300
10.000 kom 64300 77300 90500 103000