Kutije / Kutije za piće

U asortimanu štamparije Zemunplast Press je svakako i štampanje kutija za razne namene. Pored same štampe kutija možemo Vam naravno ponuditi kompletan proizvod koji uključuje dizajn i pripremu za štampu. Kutije štampamo na hromo kartonu ili bindakotu koji mogu u završnoj fazi imati UV lak, plastifikaciju i blindruk.