Etikete

Etikete su namenjene da potrošaču predstave proizvod sa što više informacija i privuku pažnju. Ujedno one su i sastavni deo ambalaže. U štampariji Zemunplast Press štampa etiketa moguća je u digitalnoj i ofset tehnici. Za štampu etiketa koristimo muflon – sjajni i mat (samolepljivi papir) ili PVC foliju.