Koverte

Lepota je u očima posmatrača, ali pomaže i snažan i nezaboravan prvi utisak sa prilagođenom kovertom. Još jedan nezaobilazan deo u poslovnoj korespodenciji koji će, ukoliko je interesantno dizajniran nesumnjivo ostaviti lep utisak na Vaše klijente.

Vaša koverta ima samo nekoliko sekundi da ostavi utisak na čitaoca – treba li otvoriti kovertu? Da li je to relevantna ponuda? Da li verujem ovoj kompaniji?

Tradicionalna pošta je jedna od najstarijih formi medija kojima je javnost bila izložena i rani marketinški alat za kompanije širom sveta. U vremenu masovnih SMS I email komunikacije, poruka se ne tretira uvijek na način kako je to bilo prije 40 godina.

Šta možete uraditi da se vaša pošta razlikuje od ostalih? Površina vaše koverte je vaša oglasna tabla koja se može koristiti za prenošenje poruka ciljanom tržištu.Vi kao pošiljalac morate odrediti najbolji način da se koverta zadrži u rukama vašeg potencijalnog klijenta i ne završi u  korpi za reciklažu. Dobro dizajnirana koverta sa slikama koje privlače pažnju je jedan od načina da vaši potencijalni klijenti otvore vašu poštu. Najnovija istraživanja pokazuju da „živa boja“ donosi novi život marketinškim materijalima: kod čak 69% potrošača, ( 7 od 10), postoji veća vjerovatnoća da otvori koverte ukoliko su one u boji  i sa tekstom,  boja na kovertama  povećava mogućnost da bude otvorena  za 18%  dok dosledna upotreba boje povećava prepoznatljivost brenda za čak 80% .