Plakati i posteri

Plakati i posteri su veoma popularan način oglašavanja a sastoje se od jednog lista, odštampanog sa jedne strane, najčešće tehnikom visokog kvaliteta. Upotrebljava se većinom za promociju akcijskih popusta, koncerata, izložbi i druguh dešavanja. U štampi plakata najčešće koristimo A i B format a gramatura papira ide od 80 do 150 gr.

Prema zahtevu klijenta koristimo i druge vrste/gramature papira. Štampa plakata se najčešće vrši na mašinama B formata za srednje i veće tiraže dok za manje tiraže koristimo tehniku digitalne štampe.

Štampa plakata i postera je važan marketinški alat za promovisanje proizvoda, usluga ili događaja. Plakati i posteri su vizualno privlačni i efektivni način da se privuče pažnja publike. Osim toga, mogu biti jeftiniji od drugih oblika oglašavanja, a istovremeno mogu doseći veliki broj ljudi u kratkom vremenu.

Pri izradi plakata i postera, važno je obratiti pažnju na dizajn i poruku koju želite preneti. Plakati bi trebali imati jasan i privlačan dizajn te bi trebali odgovarati ciljnoj publici. Važno je da se poruka jasno i jednostavno prenosi kako bi privukla pažnju publike.