Vobleri / Kartoline

Vobleri zapravo predstavljaju etikete koje se nalaze na elastičnom nosaču koji omogućava lako pričvršćivanje. Dakle, oni su zapravo nosači reklamnih poruka. Štampa voblera moguća je na papiru u kombinaciji sa PVC nosačima koje radimo od juvidora. Papir koji koristimo je 350 gr kunstdruk sa ili bez plastifikacije.