Neckringer

U pitanju je viseća reklama koja se stavalja na grlo boce a sadrži informacije o akcijama, popustima i drugim korisnim informacijama vezanim za proizvod. Neckringere radimo na kunstdruku 130 i 170 gr.

Naravno ovaj vid reklamnog proizvoda nije namenjen isključivo promociji na bocama već u zavisnost od oblika i dimenzija ima široku primenu.