Blokovi

Štampa blokova odnosno blokovske robe takođe je u ponudi štamparije Zemunplast Press.

Paragon blokovi, NCR blokovi, otpremnice, ulaznice…

U našoj ponudi je:

  • štampa otpremnica,
  • štampa faktura,
  • štampa dostavnica,
  • štampa paragon blokova,
  • štampa karti i ulaznica,
  • štampa vaučera i kupona,
  • štampa papirnih kocki.

Za izradu blokovske robe koristimo ofsetni i NCR papir.

U štampariji Zemunplast Press u ponudi je izrada numeracije, perforacije kao i klamovanje.

×