Blokovi

Štampa blokova odnosno blokovske robe takođe je u ponudi štamparije Zemunplast Press. Pod ovim pojmom podrazumevamo sve vrste obrazaca: otpremnice, fakture, dostavnice, paragon blokove, karte, ulaznice, vaučere, papirne kocke, kupone. Za izradu blokovske robe koristimo ofsetni i NCR papir.

U štampariji Zemunplast Press u ponudi je izrada numeracije, perforacije kao i klamovanje.