Karte pića / jelovnici

Štamparija Zemunplast Press u svom proizvodnom programu ima štampu jelovnika i karti pića. Štampamo ih u različitim formatima, obimu i oblicima. Štampa karte pića i jelovnika može biti sa mekim povezom, tvrdim povezom, klamovanjem i spiralom. U ponudi je dalje zlatotisak ili blindruk i naravno izrada klišea. Papir koji koristimo pri izradi je kunstdruk 150-350 gr.

Štamparija Zemunplast Press u nudi široki spektar doradnih procesa : sjajnu i mat plastifikaciju, perforaciju, numeraciju, toplu laminaciju, personalizaciju, ID kartice, bigovanje, savijanje, bušenje, klamovanje, topli povez, tvrdi povez, UV lak.

Digitalna štampa se radi na formatima papira 450×320 i 330×483 sa marginama od 6 mm.