A table

Štampa na ovim sendvič tablama moguća je u full coloru na baneru različite gramature. Prema potrebi moguće je menjati štampu dok se konstrukcija može koristiti za više reklamnih panoa. Sastoji se od konstrukcije, štampanog dela i torbe. Pogodne su za prezentaciju fotografija, plakata, prospekata. Ram table je od aluminijuma a unutrašnji prostor od plastike. Mogućnost štampe: A1/A2, B1/B2

Za više informacija kontaktirajte nas!