Vizit karte

Vizitke, su prvi susret sa vizualnim identitetom Vaše firme. Dobro osmišljena vizit karta je osnov svake poslovne komunikacije. Vizitkarte možete štampati jednostrano, obostrano, kolor, sa mat ili sjanom plastifikacijom, na posebnim ili reljefnim papirima. Pojavom kvalitetne digitalne štampe, pristupačna izrada vizitki moguća je i u manjim tiražima. Standardna dimenzija vizit karte je 92×52 mm ali ih kod nas mozete dobiti i u drugim dimenzijama.

Nas tim dizajnera ce Vam pruziti kompletnu podrsku kako u odabiru adekvatnog papira tako i odgovarajuceg dizajna. Vizit karte kod nas mozete dobiti istog dana kada ih porucite.

CENOVNIK VIZIT KARTI (format 90x50 mm)

Štampa 120 kom 200 kom 300 kom 400 kom 500 kom 1000 kom 2000 kom
4/0
(jednostrani kolor)
720 950 1070 1190 1430 2480 4220
4/1
(kolor/crna)
1000 1300 1610 1760 1970 3220 5950
4/4
(kolor/kolor)
1165 1580 1810 2030 2390 4050 6960
1/0
(jednostrano crna)
500 800 940 1090 1240 1890 3050
1/1
(crna/crna)
720 1090 1390 1520 1810 2760 5200
Plastifikacija mat/sjaj
1/0 (jednostrana)
+300 +300 +300 +400 +500 +1000 +1400
Plastifikacija mat/sjaj
1/1 (dvostrana)
+600 +600 +600 +700 +900 +1800 +2500
Štampa na
specijalnom papiru
+400 +700 +1000 +1400 +1700 +3300 +5300