Izrada i štampa kataloga

Kataloge možemo razlikovati prema obimu strana i formatima: B6, B5, A5 i A4. Dalje, dorada može biti sa UV lakom, blindrukom, plastifikacijom (sjajna ili mat). Katalozi se koriste za reklamiranje različitih proizvoda i usluga.

Štampa kataloga moguća je u ofset i digitalnoj tehnici. Tehnika ofset štampe se koristi za srednje i veće tiraže a digitalna štampa za manje.

×