Cenovnici

Štampa cenovnika uglavnom se radi na mat ili sjajnom kunstdruk papiru od 150-300 gr. Koristimo digitalnu ili ofset tehniku. U sklopu dorade nudimo laminaciju, spiralu, plastifikaciju, bigovanje.