Brošure

U pitanju je proizvod od više strana savijen na nekoliko delova. Za štampanje brošura potrebne su veće tehničke mogućnosti jer brošure moraju biti precizno izrađene i savijene kako bi se dobio visokokvalitetan proizvod. Štampa brošura je moguća u raznim formatima ali najčešći su B6, B5, A5 i A4.

Za povez koristimo klamovanje ili topli povez. Štampa brošura moguća je u ofset i digitalnoj tehnici.