skip to Main Content
011/261-92-32 011/405-53-76 zemunplast@gmail.com Cara Dušana 165, Zemun

Bilbordi su veoma efikasno sredstvo za prezentovanje reklamnih poruka. Nalaze se praktično svuda: na autoputevima, magistralama, mostovima, u gradskom okruženju. Kod ovakvog načina reklame najvažniji su dizajn, dimenzije i kvalitet štampe. Dizajn, jer treba da ostane zapamćen, dimenzije jer potrebno je da se reklama jasno vidi i naravno kvalitet materijala jer je najbitnija njegova postojanost. Standardni materijal za štampu bilborda je blue-back papir. Ukoliko je potrebno da reklama traje nekoliko meseci može se koristiti i ceradno platno.

Back To Top