skip to Main Content
011/261-92-32 011/405-53-76 zemunplast@gmail.com Cara Dušana 165, Zemun
U asortimanu štamparije Zemunplast Press je svakako i štampnje kutija za razne namene. Pored same štampe kutija možemo Vam naravno ponuditi kompletan proizvod koji uključuje dizajn i pripremu za
štampu. Kutije štampamo na hromo kartonu ili bindakotu koji mogu u završnoj fazi imati UV lak, plastifikaciju i blindruk.
Back To Top