skip to Main Content
011/261-92-32 011/405-53-76 zemunplast@gmail.com Cara Dušana 165, Zemun
Etikete su namenjene da potrošaču predstave proizvod sa što više informacija i privuku pažnju. Ujedno one su i sastavni deo ambalaže. U štampariji Zemunplast Press štampa etiketa moguća je u digitalnoj i ofset tehnici. Za štampu etiketa koristimo muflon – sjajni i mat(samolepljivi papir) ili PVC foliju.
Back To Top