skip to Main Content
011/261-92-32 011/405-53-76 zemunplast@gmail.com Cara Dušana 165, Zemun
Štampa blokova odnosno blokovske robe takođe je u ponudi štamparije Zemunplast Press. Pod ovim pojmom podrazumevamo sve vrste obrazaca: otpremnice, fakture, dostavnice, paragon blokove, karte, ulaznice, vaučere, papirne kocke, kupone. Za izradu blokovske robe koristimo ofsetni i NCR papir. U štampariji Zemunplast Press u ponudi je izrada numeracije, perforacije kao i klamovanje.
Back To Top